Enda südame avamine võiks olla iga inimese jaoks praegu olulisel kohal. See on kõige tähtsam, et liikuda inimkonnana vaimse arengu redelil edasi. Südame avamine on oluline, et õppida südamega nägema, kuulama, mõtlema, suhtlema ja teadma. Südame avamine on tähtis iseenda vastuvõtmisel, ka oma kõrgema olemuse vastuvõtmiseks. Südame avamine on oluline teiste mõistmiseks ja kogu elava armastamiseks. Südamega võtad vastu oma hinge sõnumeid, iseennast koos oma alateadvuse ja jumaliku olemusega tervikuna.

Mida sisaldab endas südame avamine?

  1. Esmalt, see sisaldab endas mõistmist, miks olen üldse oma südame sulgenud. Mis on minu haav? Mille eest ma end kaitsen? Millised on minu kogemused armastusega? Kuidas mind on koheldud? Kuidas ma olen õppinud ennast kaitsma? Kas ma tunnen, et ma olen armastatud oma lähedaste poolt? Millal ma otsustasin oma südame sulgeda? Milline kogemus on pannud mind valima enda kaitsmiseks oma südame sulgemise?
  2. Tuleb mõista, kes ma ise olen ja kas ma suudan ennast armastada sellisena, nagu ma olen. Ehk tuleb õppida iseennast armastama ning aktsepteerima. Õppida armastama ja aktsepteerima kõiki oma kogemusi ning enda käitumist ja otsuseid nendes.
  3. Kontakti loomine iseendaga. Ilma oma kehas kohalolemata, on väga raske kuulata oma südant. Ilma kohaloluta on iseennast väga raske kogeda ja endaga kontaktis olla. Küsi iseendalt- kuidas mul läheb, kuidas ma end tunnen praegu? Pea endaga maha vestlusi. Ole kohal iseenda jaoks. Ava end iseenda jaoks. Ava end praeguse hetke jaoks. Ole vastu võtmas iseennast ja hetke, milles viibid.
  4. Teadmine kõikehõlmavast kõrgemast armastusest. Enese avamine loodusele ja kõrgemale teadlikkusele selles. Enese avamine armastuse vastuvõtmisele. Enese avamine oma (kõrgemale) ema ja isa armastusele. Enese avamine hingekokkulepetes sisalduvale kõrgemale armastusele.

Seega, on oma südame avamine palju laiem mõiste. Oma südame avamise protsessis on igaüks. Kuidas saaks inimese teadvus avarduda, kui ta ei suuda jagada ja vastu võtta armastust? Armastus avardab teadvust.

Inimeteadvuse avardumise üks võtmeküsimusi on- kui palju armastust ma suudan endas tunda, seda vastu võttes ja välja saates?  Peab avanema ja arenema inimese oskus ja võime armastada. Armastus on loomisenergia. See võimaldab luua uut maailma. Armastus on uue ajastu põhienergia.

Oma südame avamine= enese avamine armastusenergiale, olles ise selle kandja ja jagaja.

Seega, südame avamine on oluline, et õpiksid nägema, kuulama, teadma, mõtlema, suhtlema armastuse keeles. See on keel, mida iga sinu osake ja rakk teab ning oskab. Sinu süda avaneb vaid armastusenergiat tundes. Seega on oluline jõuda iseenda minevikukogemuste osas, sind ümbritseva osas, iseendasse suhtumise osas, iseendaga kohalolus  a r m a s t u s s e.