2018 aasta suureks läbivaks teemaks on kodu loomine, kodu hoidmine nii otseses kui ka kaudses mõttes. Kuidas ma panustan oma koju? Kas kodu, mis ma olen loonud, on selline ka täna, milles ma tahan aega veeta? Kas ma olen õige inimese kõrval?  2018 aasta nõuab suuremat panust oma kodule. Võid hakata paremini tajuma ja mõistma kodu kontekstis, et mida külvad, seda lõikad. Kas mul on oma partneriga ühine koduvaim, ühine kodutunne, ühine panus kodu atmosfääri? Kodud peegeldavad sisemaailma. Kui kodus on kõik pilla-palla, siis on ka sisemaailmas segadus. Paljud kogevad kojujõudmist, oma koha leidmist, kodu saamist. Energiad on sellised, et need suunavad oma sisemaailma korrastama, misläbi korrastuvad ka kodud. Sisemise rahu ja kodurahu leidmise aasta. See ei tähenda, et suhted on kõik roosilised. See tähendab, et kõik, mis pinnale kerkib, on selleks, et mõista, tervendada, lahti lasta seda, mis takistab kogeda sisemist rahu ja kodurahu. Energia suunatakse sissepoole ning teemaks on- kus on minu kodu. Turvalise koha leidmine. Paljud ei taha enam seigelda, rännata, kahelda, otsida. Tahavad koju jõuda. Lihtsate väärtuste hindama õppimise aasta- kas ma hindan välist sära, pinnapealset põnevust ja ignoreerin seda, et süda pole rahul või hindan pigem hubast ja turvalist tunnet, lihtsust ning rahu südames? Sel aastal valitakse pigem see, mis on turvaline, hubane, soe, mis on hingele. Need, kes pole tahtnud koju panustada enne, hakkavad sellele rohkem tähelepanu pöörama ja sisemist vajadust selle järele tundma.

Asutakse korrastama oma lähiümbrust- suhteid. Sõlmitakse suhteid taas nendega, kes olid kunagi olulised, kuid mingil põhjusel on need jäänud unarusse. Igalt poolt otsib inimene kodutunnet, see saab valdavaks kutsuvaks energiaks. Otsitakse üles ja soojendatakse suhteid nendega, kes on seda kodutunnet pakkunud, olles mõistev sõber või kunagine partner elus. Lastakse lahti inimestest, kes ei puuduta sügavalt. Välised ebaolulised asjad muutuvad veelgi ebaolulisemaks ja kukuvad igaühe elust välja. Jääb see, millega on sügavam kontakt. Väga kergelt uusi sidemeid ei sõlmita. Kui sõlmitakse sidemeid, siis pigem tähenduslikke ja sügavamaid. Pealiskaudsus justkui laguneb ja kukub maha.

Tulevad koju need, kes on läinud välismaale mitte sügava sisemise kutse järgi, vaid peidavad end millegi eest või kardavad millelegi otsa vaadata oma kodukohas või oma südames. Tegelik põhjus on suutnud olla varjul alateadvuses, kuid kuna aasta kuukeha põhienergiad on tugevalt alateadvust esiletoovad, siis paljudest südameasjadest ei saa enam mööda vaadata.

Võiks öelda ka, et tuleb südameaasta, mil avastatakse teiste inimeste sügavamad rollid enda elus ning see öeldakse ka välja- et tead, sa oled mulle sügavat mõju avaldanud. See ei tähenda, et peab seksuaalseid suhteid looma, vaid lihtsalt tuntakse vajadust sellise südamest tuleva järele, selle avaldamise järele. Ollakse rohkem valmis paljastama oma süda ilma midagi vastu ootamata ning see iseenesest loob kojujõudmise tunde.

Lahkuvad need hinged, kes tunnevad, et nende kojujõudmine on algallikasse jõudmine.

Tuleb mõistmise aasta. Sügavamate väärtuste aasta. Aastat saadavad pigem rahunemise energiad inimeste sees. See ei tähenda, et rahutud sündmused puuduvad, kuid kõigi nende sündmuste ajel jõutakse rahunemisse ja rahu väärtustamisse.

Teine pool millega tegeleda tuleb, on alateadvus- leida vastus küsimusele, kes või mis mind päriselt juhib? Kes mind juhib? Milline tunne mind juhib, milline vajadus mind juhib? Kuidas ma tegelikult soovin iseennast juhtida? Inimeste sügavused ujuvad pinnale.

Suureneb vajadus kaitsta oma kodu, kaitsta endale tähtsaid inimesi. Astutakse kaitseks välja, ollakse valmis „minema võitlusesse“ kellegi nimel või kellegi eest. Inimesed, kes tunnevad ennast ohustatuna, ründavad kergemini. Kaklemissoov võib avalduda sel aastal inimestes, kes muidu pole seda eales tundnud. Vajadust kaitsta ja välja astuda on nii suur. Samas „klähvivaid koeri“ võib sel aastal palju kohata. Klähvivad need, kes on hirmul ja tunnevad, et peavad end juba eos kaitsma. Kes oma hirmuga ei tegele, oma hirmudele otsa ei vaata, need võivad enda kaitsmises agressiivseks minna. Põhjendamatut agressiivsust võib sel aastal rohkem ette tulla. Eriti nende inimeste puhul, kes ei oska enda alateadvusest pinnale ujuva infoga midagi peale hakata ning tunnevad end ohustatuna, nurkasurutuna ja leiavad agressiivsuse ainsaks viisiks sellega toime tulla.

Soovitused aastaks 2018

  • Julge vaadata sügavustesse. Julge vaadata iseendasse. Ava oma süda iseendale. Julge avada oma sügavused ka neile, kes on sinu jaoks lähedased ja olulised.
  • Märka, mis sind juhib. On suurepärane aasta näha oma alateadvust ning vabastada sealseid mustreid.
  • Märka, kui sinu viha või hirm on võtnud sinus väljendumiseks ja vabanemiseks agressiivse kuju. on oluline, et mõistaksid ja julgeksid vaadata otsa, millised on sinu viha või hirmu algsed põhjused. Mis on sinu viha ja hirmu algallikas? Kust nemad pärinevad ning kuidas nende „koju“ nendele järgneda ning nende loomishetke sinus mõista.
  • Puhasta oma kodu, nii oma hingekodu- oma südames olevat, kui ka oma füüsilist kodu. Hea aasta ka uue kodu loomiseks või vana parandamiseks, remontimiseks.
  • Panusta oma sisemaailma ning oma füüsilisse koju. Panusta oma elukohta, oma sõprussuhetesse, oma lähisuhetesse. Sel aastal lood endale hea platvormi, turvalise aluse terveks eluks.
  • Mõtle ja tunneta, mis on sulle isiklikult oluline sügavamal tasandil. Hoia seda, mis on sulle oluline. Hoia, neid inimesi, kes on sulle isiklikult olulised. Panusta teadlikult sellesse.
  • Lähtu kõigis valikutes oma südamest.

Suureks vaimseks ülesandeks on 2018. aastal enda turvalise, südamele vastava ruumi loomine, oma lähiümbruse ja oma südameruumi korrastamine. Aasta sisaldab kutset tulla koju. Kutset luua endale sobiv ja meeldiv paik, oma isiklik turvatsoon, mõeldes ka selle üle, millised inimesed sinna kuuluvad. Aasta 2018 sisaldab endas kutset panustada oma kodukohta, panustada oma südameruumi. Aasta küsimused- milline on minu lähiümbrus?  Milline panus ma ise olen ja kuidas ma hoolitsen oma kodu eest? See on vundamendi ladumine, see on stardiplatvormi loomine, see on iseenda ja oma vajaduste eest hoolitsemine. See on hoolitsemine ennast ümbritseva ruumi eest, et minu läheduses ei ole rämpsu- seda, mida ma ei vaja ja millel pole minu jaoks väärtust; vaid minu lähiümbrus (sõbrad, lähedased, minu kodu, minu kodukoht) vastab minu isiklikele soovidele ja vajadustele ning ma panustan sellesse.  2018 aasta energiad suunavad keskenduma väliselt oma lähiümbrusele/kodule ning sisemiselt oma südameruumile.